Indywidualny stosunek prawny w pracy

Stosunek prawny w pracyIndywidualnym stosunkiem prawnym nazywamy więź prawną pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Więź ta charakteryzuje się tym, że pracownik zobowiązuje się względem pracodawcy do wykonywania pracy pod jego kierownictwem.

Wykonanie tej pracy musi odbyć się w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się natomiast zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem. Jakie są charakterystyczne cechy indywidualnego stosunku pracy?

Jest ich kilka. Najważniejsze to pracownicze podporządkowanie. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy pozostając pod kierownictwem pracodawcy, wykonując należycie jego polecenia. Świadczy pracę w czasie i miejscu wskazanym przez zatrudniającego. Najczęściej jest to oczywiście siedziba pracodawcy jednak pracownik może równie dobrze zostać oddelegowany do pracy w inne, wskazane przez pracodawcę, miejsce. Kolejna cecha charakteryzująca indywidualny stosunek pracy to osobisty charakter.

Pracownik świadczy pracę osobiście, nie może przenieść tego obowiązku na inną osobę. Pozostają oczywiście wyjątki od tej zasady, określone w stosownych przepisach. Stosunek pracy cechuje jednak przede wszystkim jego odpłatność. Pracownik otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest z pracodawcą. Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia. Co istotne, w tej szczególnej więzi pomiędzy pracownikiem a pracodawcą istnieje szczególny rozkład ryzyka między stronami. Większość ryzyka ponosi pracodawca a prawo w większości przypadków staje po stronie pracownika i kieruje się jego korzyścią.Podobne:
5 skutecznych sposobów na poradzenie sobie ze stresem przed wystąpieniem publicznym

StresW XXI wieku stres odbierany jest jako niepożądana reakcja organizmu, która skutecznie utrudnia nam życie. Może utrudniać kontakty międzyludzki

Rozmowa kwalifikacyjna - jak najlepiej się przygotować?

Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowy kwalifikacyjne obecnie różnią się od tych co jeszcze pięć lat temu pracodawcy zatrudniają wyszkolonych pracowni

Praca pod ochroną

Praca pod ochronąW Polsce, praca kobiet jest szczególnie chroniona. Panie, nawet gdyby chciały, pewnych zawodów i prac wykonywać nie mogą. Mają też kil