Język, a szybkość komunikowania

KomunikowanieJęzyk, a szybkość komunikowania - co autor miał na myśli?

Czytając pisma urzędowe, czy też instrukcje obsługi, nierzadko można złapać się za głowę i zadać słynne pytanie: co autor miał na myśli? Niestety, istnieją teksty, które napisane są językiem, który nie jest zrozumiały dla większości odbiorców.

Możliwości zrozumienia i przyswojenia przekazanych informacji natomiast przysługują niewielu osobom, które posiadają merytoryczną wiedzę na dany temat. Język mediów to analogiczna sytuacja - osoby wypowiadające się wykazują tendencję do budowania zbyt długich zdań oraz posługiwania się trudnymi słowami, których znaczenia nierzadko nie znają.

A może prościej?

Prosty język (ang. plain language) ostatnimi czasy nabiera w polskiej rzeczywistości coraz większej popularności. Jest to technika, która na zachodzie stosowana jest już od dłuższego czasu i sprawdza się niezwykle dobrze. Na Uniwersytecie Wrocławskim, przy Instytucie Filologii Polskiej powstała Pracownia Polskiej Polszczyzny, która właśnie zajmuje się zjawiskiem plain language. Szef, doktor Tomasz Piekot przyznał, że do badań nad polszczyzną zainspirowało polonistów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Urzędnicy owego ministerstwa poprosili językoznawców o ocenę zrozumiałości tekstów prawnych. Jak łatwo można się domyślić, teksty o funduszach europejskich zawierały zdania skonstruowane w taki sposób, że statystyczny Polak nie mógł zrozumieć zapisów w nich zawartych. Do tej sytuacji doprowadziła Unia Europejska, która wymaga przejrzystości i łatwości zrozumienia tekstów o funduszach przez każdego odbiorcę.

FOG, czyli mgła językowa

Jak zatem ocenić czy dany tekst lub wypowiedź jest przystępna dla większości odbiorców? Do pomocy przy tym zagadnieniu powstał indeks czytelności FOG, który określa stopień przystępności przekazywanych nam informacji. Indeks ten powstał do badania tekstów pisanych, jednak żadnego problemu nie stanowi wpisanie wypowiedzi medialnej, aby uzyskać frapujące nas wyniki. Językoznawcy wyznają zasadę, że w polszczyźnie wyrazami trudnymi są te, które posiadają 4 sylaby lub większa ich ilość. Wartości FOG wahają się od 1-18 i więcej. Im wyższa wartość, tym język jest coraz trudniejszy, a do jego zrozumienia potrzebne jest odpowiednie wykształcenie. Dlatego też teksty na poziomie 1-6 wartości FOG zrozumiałe są dla wszystkich odbiorców, nawet uczniów szkół podstawowych, natomiast wartości 18 i powyżej świadczą o języku bardzo trudnym, który jest zrozumiały dla osób z wyższym wykształceniem. Dla zobrazowania teorii warto posłużyć się przykładami. Tygodnik Newsweek posiada indeks czytelności na poziomie 12, co oznacza, że jest to język zrozumiały dla młodzieży licealnej. Akty prawne zaś wspominane na początku posiadają wartość 20!

Piszmy prościej, mówmy prościej

Badania nad językiem prowadzą do konkretnego wniosku: w polszczyźnie istnieje tendencja do utrudniania języka i trzeba się tego wyzbywać. Jak zatem widać znów sprawdza się powiedzenie mniej, znaczy lepiej.Podobne:
Sinolog - Czy to się opłaca? Z czym się wiąże zawód tłumacza języka chińskiego?

Tłumacz języka chińskiegoArtykuł traktujący o aspektach zostania tłumaczem języka chińskiego. Jakie studia należy podjąć? Jak wygląda drog

Kierunki pedagogiczne - dla kogo to najlepszy wybór?

Kierunki pedagogiczneKończąc szkołę średnią, a następnie pisząc maturę abiturienci powoli zaczynają zastanawiać się nad następną drogą edukacj

Witaminy - rodzaje, rozpuszczalność, właściwości

WitaminyPierwsze wzmianki o pewnych substancjach, które mają znaczenie w rozwijaniu się organizmu człowieka pojawiły się ponad dwa wieki temu. Mimo wszystk