Kierunki pedagogiczne - dla kogo to najlepszy wybór?

Kierunki pedagogiczneKończąc szkołę średnią, a następnie pisząc maturę abiturienci powoli zaczynają zastanawiać się nad następną drogą edukacji jaką są studia. Między ostatnim egzaminem maturalnym, a otrzymaniem świadectwa dojrzałości jest wiele czasu, aby dokładnie przemyśleć swoją ścieżkę edukacji, a później skonfrontować je z wynikami - zarówno z tymi lepszymi, jak i gorszymi. Dylematy są ogromne, ponieważ studia to decyzja na co najmniej pięć lat - oczywiście można je skończyć szybciej, nie ma konieczności kończenia studiów, jeśli student nie ma takowej ochoty.

Alternatywą dla osób, które nie chcą kontynuować nauki na studiach, a mimo wszystko chcą się kształcić, mogą być szkoły policealne. Podjęcie decyzji o charakterze dalszej nauki jest zależne od tego, co dana osoba wymaga od wykształcenia - czy umiejętności praktycznych, czy potwierdzenia na papierku stopnia wyższego. Tak więc odpowiednio dla pierwszej opcji lepsza będzie szkoła policealna, dla drugiej studia.

Nie bez przyczyny studia są niejako prestiżowe, ponieważ są dla ludzi, którzy osiągnęli odpowiednie wyniki z egzaminów maturalnych. Startowanie w rankingu poszczególnych kierunków bywa frustrujące - nawet brak jednego punktu w rekrutacji bywa zgubny dla całej wymarzonej kariery. Poniżej przedstawiona zostanie jedna z wielu gałęzi nauk humanistycznych, jaką jest gałąź pedagogik - bardzo odpowiedzialnych zawodów. Studiowanie pedagogiki oraz jej pokrewnych sióstr jest możliwa na większości uczelni w Polsce, nie tylko w dużych miastach, zatem wybór jest duży. Podobnie jest z progiem punktowym, jaki trzeba osiągnąć, by na takie studia się dostać. W każdym roku jest on inny, zatem trzeba obserwować corocznie przebieg rekrutacji.

Istnieje przekonanie, że kierunki pedagogiczne są stricte związane z nauczaniem ludzi - poniekąd jest to prawdą, jednak nie jest tak do końca. Ogólnie rzecz biorąc pedagogika jest nauką społeczną, która wymaga gruntowej wiedzy i doświadczenia, ponieważ człowiek bierze odpowiedzialność za drugiego człowieka, za jego karierę czy rozwój. Pedagogika oprócz nauczania ludzi może sobie przypisać bardziej resocjalizacyjną działalność, bądź współdziałanie z opieką społeczną.

Aby stworzyć obraz pedagoga myślami wracamy do czasów, kiedy to my byliśmy uczniami. Nie raz i nie dwa byliśmy świadkami (a może nawet i prowodyrami) jak nasz nauczyciel krzyczy, wpisuje nerwowo uwagę lub ocenę niedostateczną. Już wtedy myślimy sobie"chyba jej się cierpliwość skończyła", "to niesprawiedliwe, że Pani na mnie krzyczy" lub "nie nadaje się na nauczyciela". I właśnie w nawiązaniu do tego ostatniego stwierdzenia powstaje pytanie - kto może być dobrym pedagogiem?

Zarówno doświadczenie nasze, jak i przezorność naszych mam nasuwa jedną cechę, która ma w sobie zlepek wielu innych, a jest nimi DOBRO. Pojęcie szerokie, do którego można dodać także: cierpliwość, ciepło, empatia, szacunek czy miłość do drugiego człowieka. Można by dodać również pasję do zawodu i kreatywność. Tak więc, idealny pedagog musiałby mieć chociaż 3 z tych cech - a jak wiemy, nie ma ludzi idealnych. Dla początkujących pedagogów kłopotem może być zestawienie realiów z tym, co mieli na studiach. Nie są to jednak problemy, które uniemożliwiłyby kontynuację swojej pasji.

Znane wszystkim kierunki pedagogiczne to: pedagogika o przeróżnych specjalnościach (nauczycielska, resocjalizacja, oligofrenopedagogika), andragogika, animacja kultury a nawet logopedia! Istnieją pewnie inne odłamy kierunków pedagogicznych, które zgłębiają inne zakamarki edukacji, jednak te powyższe są przez większość ludzi znane, ponieważ właśnie ich dotyczą. Poniżej przedstawione zostanie kilka kierunków z szerszym opisem.

Andragogika

Jest gałęzią pedagogiki, która zajmuje się edukacją dorosłych. Edukacja ta ma na celu rozwiązywanie problemów zawodowych (które z XXI wieku ma duże znaczenie), społecznych czy państwowych. Pomaga również osiągnąć zdolność osób dorosłych do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie (wykonywaniu odpowiednich ról społecznych) - https://www.edukuj.pl/andragogika-czyli-o-uczeniu-doroslych.html. Andragogika bada i kształtuje potrzeby osób dorosłych, które mają znaczenie w wielu dziedzinach życia takich jak: użytkowanie wiedzy, odpowiednie stymulowanie osobowości i jej rozwoju czy nawet może się pośrednio przyczynić do wzrostu narodowego dochodu, ponieważ rozwój zawodowy przynosi dużo dobrego.

Animacja kultury

Rolą animatora kultury jest upowszechnienie szeroko pojętej kultury w różnych placówkach, tak, aby nie była niczym obcym dla społeczeństwa, a każdy obywatel mógł w swobodny sposób z niej czerpać korzyści dla siebie. Może zatem wpłynąć pozytywnie na kształtowanie upodobań oraz zainteresowań kulturalnych różnych grup społecznych. Animacja kultury ma dużo wspólnego z kreatywnością i artyzmem, ponieważ jednym z wielu zadań animatora jest zaplanowanie poszczególnych eventów oraz reklama - w sektorze imprez sportowych, kulturalnych oraz artystycznych.

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia jest chyba najszerszą gałęzią kierunków pedagogicznych, choćby ze względu na to, że dzieli się na ogólną i kliniczną. Logopeda kliniczny, jak sama nazwa wskazuje zajmuje się przypadkami, które mają związek z placówkami służby zdrowia: oddziałami otolaryngologii, audiologii i foniatrii, neonatologii a także punktami doboru aparatów słuchowych. Pomimo podziału logopedia jest kierunkiem studiów, gdzie w równej części studiuje się część ogólną i kliniczną. Zatem dodatkowo logopeda może znaleźć pracę w przedszkolach i szkołach (powszechnych i specjalnych), poradniach, a także gabinetach logopedycznych. Logopedzi kształcą się z zakresu wiedzy o języku, komunikacji językowej oraz lingwistycznych podstaw logopedii. Dodatkowo ważna jest umiejętność stymulacji rozwoju języka i mowy dzieci (zarówno w normie, jak i dzieci z zaburzeniami) a także dorosłych, którzy ulegli przeróżnym wypadkom i potrzebują wsparcia drugiej osoby w rozwoju swojej mowy. Logopeda musi być również dobrym pedagogiem, skupiając się najbardziej na strefie psychologicznej człowieka, bo czasem, żeby osiągnąć efekt terapeutyczny trzeba zagłębić się w duszę drugiego człowieka.

Pedagogika

Temat rzeka, aczkolwiek do głównych zadań pedagogiki należą procesy wychowawcze, które mają wpływ na całe życie człowieka. To zespół nauk nie tylko o istocie wychowania, ale także odpowiednich metodach, środkach i formach, które umożliwiają udoskonalić głównie rozwój młodego człowieka.

Absolwent studiów pedagogicznych może pracować w różnych instytucjach, z których szkoła jest standardowym wyborem. W obecnych czasach otwierają się różne drzwi: kariera w firmach projektujących usługi pedagogiczne dla licznych branż, lektoraty w szkołach językowych, prowadzenie szkoleń czy przedsięwzięcia edukacyjne dla pomocy społecznej, bądź zadania resocjalizacyjne.

Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika

Ta gałąź pedagogiki potrzebuje specjalnego podkreślenia, ponieważ jest ważnym elementem w poprawnym funkcjonowaniu społeczeństwa. Wszystko dlatego, że zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Osobami, które potrzebują pomocy, by sami mogli się odnaleźć w społeczeństwie.

Celem rewalidacji osób niepełnosprawnych są treningi, które obejmują przeróżne sfery życia, między innymi: współżycia z ludźmi, przygotowania zawodowego, odpowiedniego środkami finansowymi a także właściwego, aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Osoba, która chce pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie powinna zatem mieć po trochu wszystkich cech dobrego pedagoga, najbardziej jednak będą się sprawdzały empatia i cierpliwość, gdyż nie wszystkie osoby będą chłonęły wiedzę, jaką chcemy im przekazać.

Reasumując, studia pedagogiczne są bardzo ciężkim kawałkiem chleba, więc zanim podejmiemy decyzję o studiowaniu tego, czy innego kierunku z gałęzi tych pedagogicznych warto się zastanowić, czy to będzie dla nas dobra droga edukacyjna. Niestety, wielu ludzi wybiera ten kierunek z myślą, że to łatwy kierunek do prześlizgnięcia się po szczeblach licencjatu i magisterki - później rezygnując z tego lub zostając pedagogiem, który poprzez brak pasji wypala się zawodowo, lepiej zrezygnować od razu oszczędzając sobie i innym nerwów.

Drogi Studencie, czasem warto zrobić sobie listę "za" i "przeciw", aby uniknąć kierunku frustrującego, pozbawiającego jakichkolwiek marzeń. Zastanów się sto razy, a nie będziesz żałować. To w końcu Twoja przyszłość.Podobne:
Sinolog - Czy to się opłaca? Z czym się wiąże zawód tłumacza języka chińskiego?

Tłumacz języka chińskiegoArtykuł traktujący o aspektach zostania tłumaczem języka chińskiego. Jakie studia należy podjąć? Jak wygląda drog

Witaminy - rodzaje, rozpuszczalność, właściwości

WitaminyPierwsze wzmianki o pewnych substancjach, które mają znaczenie w rozwijaniu się organizmu człowieka pojawiły się ponad dwa wieki temu. Mimo wszystk

Teorie genezy państwa

Teorie genezy państwaAktualnie wyróżnia się przeróżne teorie genezy państwa. Te zdecydowanie najbardziej popularne to przede wszystkim takie, że pańs