Praca pod ochroną

Praca pod ochronąW Polsce, praca kobiet jest szczególnie chroniona. Panie, nawet gdyby chciały, pewnych zawodów i prac wykonywać nie mogą. Mają też kilka przywilejów zupełnie niedostępnych dla mężczyzn.

Kobiety nie mogą wykonywać prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Są to np. prace wymagające dźwigania dużych ciężarów, praca fizyczna pod ziemią, praca przy materiałach wybuchowych.

Zakaz zatrudniania kobiet przy tego typu pracach obowiązuje wszystkich pracodawców i nie ma od niego wyjątków nawet za zgodą pracownicy. Dlatego też kobieta zawsze może odmówić wykonywania tego typu pracy i nie będzie to naruszeniem obowiązków pracowniczych. Nie grożą też za to żadne konsekwencje. Szczególnie chronione są kobiety w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego.

Prawo pracy

Ochrona obowiązuje z początkiem ciąży, aż do chwili powiadomienia zakładu pracy o stanie ciąży. Zwiększa się wtedy zakres prac, których kobiety w ciąży wykonywać nie mogą np. praca przy chorych zwierzętach, praca na nocnych zmianach, w godzinach nadliczbowych itp. Jeżeli przed zajściem w ciąże kobieta zatrudniona była przy pracy, której wykonywanie jest zabronione kobietą w ciąży, lub przedłoży zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy, pracodawca ma obowiązek przeniesienia jej na inne stanowisko, nie wolno mu jednak obniżyć wynagrodzenia. Pracownica karmiąca piersią dziecko ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych w czas pracy. W trakcie sprawowania opieki i wychowywania dziecka kobiecie przysługuje:

  • zasiłek porodowy,
  • z tytułu urodzenia dziecka,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek opiekuńczy.

Pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy, a zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy.Podobne:
5 skutecznych sposobów na poradzenie sobie ze stresem przed wystąpieniem publicznym

StresW XXI wieku stres odbierany jest jako niepożądana reakcja organizmu, która skutecznie utrudnia nam życie. Może utrudniać kontakty międzyludzki

Rozmowa kwalifikacyjna - jak najlepiej się przygotować?

Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowy kwalifikacyjne obecnie różnią się od tych co jeszcze pięć lat temu pracodawcy zatrudniają wyszkolonych pracowni

Pracownicy wakacyjni

Praca wakacyjnaOkres wakacji zawsze był, jest i będzie okresem spowolnienia rozwoju firm. Wtedy to spada ilość zamówień, spadają obroty no i produkcja