Teorie genezy państwa

Teorie genezy państwaAktualnie wyróżnia się przeróżne teorie genezy państwa. Te zdecydowanie najbardziej popularne to przede wszystkim takie, że państwo jest odwieczne, czyli tak stare jak ludzkość. Inną jest teoria o tym, że państwo to wynik rozwoju ludzkości, powstało na określonym etapie rozwoju społeczeństwa, ulega zmianom i nie będzie wiecznie istnieć. Więcej na ten temat możemy dowiedzieć się na podstawach prawa, jednak warto zgłębić wiedzę w tym zakresie, bo może się nam ona przydać.

Koncepcja teistyczna polega na przekonaniu, że państwo to twór Boga lub bogów. Święty Tomasz z Akwinu uważał, że władza pochodzi od Boga, a państwo jest zgodne z naturą człowieka, natomiast Franciszek Suarez, że to Bóg stworzył władcę, który otrzymuje swoje pełnomocnictwa od ludu.

Inną teorią genezy jest oczywiście koncepcja patriarchalna, której przedstawicielem na przykład był Robert Filmer, państwo powstało w wyniku łączenia rodzin w rody, istnieje zależność człowieka od zwierzchności, co jest naturalne. Koncepcja patrymonialna głosi z kolei, że źródłem powstania państwa i władzy państwowej była własność ziemi, państwo to dziedziczna własność dynastii panującej.

Można także wyróżnić teorię utylitarystyczną (Mill, Bentham), gdzie uważa się, że państwo to wynik rozumnego działania człowieka we własnym interesie. Mówiąc o genezie państwa nie można zapomnieć także o teorii umowy społecznej, czyli dobrowolnej umowie członków społeczeństwa i władzy (Hobbes, Locke, Pufendorf, Gracjusz, Spinoza, Rousseau). Jedną z ważniejszych teorii tego typu jest to, że państwo powstało w wyniku przemocy, to znaczy w wyniku walki ras lub klas społecznych. Przedstawicielami takiej teorii byli Marks, Engels, Lenin, czy też Duguit.

Istnieje także teoria organiczna, czyli sugerująca, że państwo to organizm biologiczny (Spencer, Comte) oraz psychologiczna- powstanie państwa związane z przeżyciami prawnymi, świadomość posłuszeństwa określonym osobom. Widać wyraźnie, że takich teorii jest wiele, a nie wiadomo do końca, która z nich jest najważniejsza i prawdziwa.Podobne:
Sinolog - Czy to się opłaca? Z czym się wiąże zawód tłumacza języka chińskiego?

Tłumacz języka chińskiegoArtykuł traktujący o aspektach zostania tłumaczem języka chińskiego. Jakie studia należy podjąć? Jak wygląda drog

Kierunki pedagogiczne - dla kogo to najlepszy wybór?

Kierunki pedagogiczneKończąc szkołę średnią, a następnie pisząc maturę abiturienci powoli zaczynają zastanawiać się nad następną drogą edukacj

Witaminy - rodzaje, rozpuszczalność, właściwości

WitaminyPierwsze wzmianki o pewnych substancjach, które mają znaczenie w rozwijaniu się organizmu człowieka pojawiły się ponad dwa wieki temu. Mimo wszystk