Źródła prawa Unii Europejskiej

Źródła prawaDziałalność Unii europejskiej staje się coraz powszechniejsza w życiu Polaków i innych krajów członkowskich, dlatego warto przybliżyć jakie są źródła prawa Unii europejskiej. Podstawowymi źródłami Unii Europejskiej są:

  • Prawo pierwotne jest to prawo stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego i wynika ono z traktatów założycielskich takich jak np. Traktat o UE czy Traktat z Maastricht. Regulują one politykę Unii europejskiej oraz określają zasady i podział kompetencji.
  • Prawo wtórne ( pochodne ) w przeciwieństwie do prawa pierwotnego prawo wtórne jest stanowione przez instytucje Unii europejskiej na podstawie prawa pierwotnego. Prawo to można podzielić na akty jednostronne i umowne.

Akty jednostronne

  • dyrektywy,
  • decyzje,
  • zlecenia,
  • opinie,
  • komunikaty

Akty umowne

  • umowy międzynarodowe zawarte między UE, a krajami lub organizacjami
  • umowy między państwami Unii europejskiej
  • umowy zawarte między instytucjami UE

Prawo pierwotne jak i prawo wtórne są podstawowymi źródłami prawa ( najważniejsze jest prawo pierwotne ) są jeszcze jednak źródła pomocnicze.
Źródła prawa pomocniczego Unii europejskiej poza orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości obejmują prawo międzynarodowe i ogólne zasady prawa. Te źródła są o tyle istotne, że pomagają uzupełnić luki w prawie.Podobne:
Teorie genezy państwa

Teorie genezy państwaAktualnie wyróżnia się przeróżne teorie genezy państwa. Te zdecydowanie najbardziej popularne to przede wszystkim takie, że pańs

Przemoc emocjonalna - werbalna

Skutki przemocy werbalnejWielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo można zranić kogoś słowem. Mówimy często o przemocy, mając na myśli

Podstawy prawa na studiach

Prawo - naukaWybierając się na różnego rodzaju studia musimy być przygotowani oczywiście na to, że będziemy się tam uczyć wielu przedmiotów, nie tylko tych